shutterstock_2947504

Ce este certificarea FOGRA

Întâi să explicăm ce înseamnă și ce presupune această certificare și apoi să vedem care au fost motivele companiei care au stat la baza luării deciziei de a face acest pas.

Process Standard Digital (P.S.D.) este dezvoltată și întreținută de Fogra prin intermediul comitetului tehnic Digital Printing Working Group (D.P.W.G.). P.S.D. reprezintă descrierea unei proceduri standard concepută pentru crearea produselor tipărite digital în industria grafică. Ea este redactată în conformitate cu standardele ISO din domeniu, în principal cu seria ISO 15311 – Tehnologia grafică – Cerințe care privesc tiparul produselor comerciale și industriale, aflată în prezent în stadiul dezvoltării de grupul de lucru WG3 din comitetul tehnic ISO TC 130 – Tehnologia grafică. Implementarea cu succes a procedurii P.S.D. implică o serie de avantaje pentru tipografi exprimate prin reducerea semnificativă a costurilor asociate procesului de producție combinată cu îmbunătățirea substanțială a calității produselor tipărite, factori esențiali pentru o afacere sustenabilă.

Una dintre provocările din domeniul tehnologiei grafice este interesul tot mai mare al beneficiarilor produselor acestei industrii pentru un nivel ridicat al calității, dar și pentru condiții comerciale care necesită un nivel corespunzător de eficiență și productivitate al operatorului industrial ce realizează respectivele produse. Inerent, unul dintre cele mai importante criterii este reproducerea culorii care trebuie realizată nu doar conform așteptărilor. De multe ori în ecuație apar tot felul de variabile: spațiile de producție, tehnologiile de print, suporturile de tipar, loturile de produse sau chiar condițiile de vizualizare în care produsul final este expus. Certificarea Fogra P.S.D. reprezintă nu doar o garanție a calității, ci și o confirmare a nivelului tehnic și de know-how al procesului de producției folosit.

P.S.D. se axează pe trei componente de bază ale procesului de producție:

  1. Controlul procesului: managementul calității – implementarea de metode de control și corecție a procesului, monitorizarea – asigurarea calității prin analiza și raportarea deviației rezultatului procesului, calibrarea/ajustarea – modalități de corectare pentru un rezultat repetabil și predictibil;
  2. Fidelitatea culorii: conform normelor specificate de standardele ISO 15311-2/3, aflate prezent în dezvoltare, valorile numerice rezultate fiind consistent corelate cu percepția vizuală a unui observator uman care apreciază și compară astfel de produse tipărite în condiții standard de vizualizare;
  3. Funcționalitatea procesului de producție:
  4. Audit condiții de vizualizare – conformitate cu specificațiile ISO 3664 Tehnologie grafică și fotografie – pentru condițiile de vizualizare ISO P1 (comparare critică) și/sau ISO P2 (apreciere practică);
  5. Preflight – abilitatea de a identifica și corecta erori prezente tipic într-un document PDF, erori responsabile în general pentru eșecul rezultatului procesului de tipar;
  6. PDF/X Creation – abilitatea de a genera fișiere în format PDF/X-1 și PDF/X-4 conform normelor specificației PDFX-Ready;
  7. PDF/X Output – abilitatea de a procesa fișiere în format PDF/X-1 și PDF/X-4 conform normelor specificației PDFX-Ready;
  8. Altona Test Suite – înțelegerea potențialelor limitări tehnice în procesarea documentelor complexe, precum și măsurile necesare detectării timpurii ale acestora;
  9. Managementul de culoare – crearea și utilizarea profilurilor de culoare pentru condițiile de tipar folosite, setările corecte, precum și uniformitatea lor între diversele aplicații și medii de lucru folosite, procesarea culorii indiferent de tipul de date interpretate și consistența condiției de tipar de referință (precum Fogra39 – ISOcoatedv2);
  10. Know-how – evaluarea nivelului de pregătire al operatorilor, abilitatea acestora de a adresa probleme, precum și nivelul de înțelegere al procesului de producție.
free stats